Domů /Jiné informace /Reklamační řád a protokol

Reklamační řád a protokol

Milí a vážení zákazníci,

botičky Attipas jsou vyrobené z velmi kvalitních materiálů. Výrobce věnuje velkou pozornost kvalitě produktu.

Pokud jste obdržel/a od našeho internetového obchodu vadný výrobek, zašlete jej na adresu: 

Radek Jeřábek servis/autodoprava, ags 92, s.r.o., areál JZD Hvězdlice, 683 41 Hvězdlice

Telefon: 775 785 469

K výrobku přiložte daňový doklad a vyplněný reklamační formulář, ktery si můžete stáhnout ZDE.

Upozorňujeme, že bez daňového dokladu nebude reklamace vyřízena.

 

POZOR: 
Reklamované zboží musí být čisté, v případě potřeby vyprané (program pro ruční praní, s použiváním síťky na praní) a vysušené. Jinak bude reklamace z hygienických důvodů zamítnuta!

Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku, v takovém případě zboží nepřebíráme.


Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupujíví je povinen se seznámit s Reklamačním řádem  před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a ořevzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

2. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na výše uvedenu adresu. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

3. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám výrobce
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo všeobecnými zásadami
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

 

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku, má kupující právo na reklamaci.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný od 14. 3. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb.

Nyní jste registrovaní
Můžete se přihlásit

OK